Menuntut ilmu semata-mata demi ilmu bukan sesuatu yang dipandang baik dalam Islam.